BEELDRECHTEN EN COPYRIGHTS

Met Immitz zit je veilig

Voordat Immitz uw marketing & communicatie uitingen de wereld in stuurt, is er een goedkeuringsproces. Gedurende het verkrijgen van proeven en bestanden moet u zich aan de gegeven Copyrights richtlijnen houden. Gevallen van schending van het auteursrecht zullen door Immitz worden aangevochten. Alles over de proeven, bestanden, Copyrights en e-mail disclaimer van Immitz worden hier toegelicht. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen via 06 82 571711 of stuur een e-mail naar [email protected].

PROEVEN

Voorzien van markeringen en watermerk

Wanneer Immitz proeven van uw gepersonaliseerde uitingen aan u verzendt, zijn deze voorzien van (kleur)markeringen, maatvoering, paskruizen, versie omschrijvingen, watermerk en Copyrights. De proeven worden middels e-mail verstuurd met onder de e-mail het Immitz logo en de disclaimer met betrekking tot de proeven en bestanden.

De proeven mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan het beoordelen van de beelden en het maken van de keuze. De proeven en voorbeelden die niet worden gekozen, mogen in geen enkel geval gebruikt worden voor publicatie. De proef die gekozen wordt zal door Immitz worden uitgewerkt en als “bestand zonder watermerk” worden aangeboden.

OMSCHRIJVING

Van de bestanden

Links onderin de proeven omschrijven we altijd voor welk doeleinde het bestand te gebruiken is.

BESTANDEN

Opgemaakt volgens vereiste specificaties

Op dit bestand rusten Copyrights en deze beelden mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt of vermenigvuldigd. De beelden mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor de beeldrechten zijn afgegeven.

De bestanden die Immitz aanlevert aan de drukker, zijn opgemaakt in de specificaties die de desbetreffende drukker vereist. Bij gebruik van externe drukkers (eigen keuze van de afnemer) zullen de bestanden worden opgemaakt in de door deze opgevraagde specificaties. Immitz is dan niet verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Immitz gebruikt altijd de vereiste CMYK kleurprofielen voor offline uitingen en de RGB kleurprofielen voor online uitingen.

COPYRIGHTS

Op foto’s, beelden, artwork en teksten.

Immitz bezit het exclusieve recht om zijn werk openbaar te maken of te verveelvoudigen. Dit gezien Immitz gebruikt maakt van beelden waarop Copyrights (oftewel auteursrechten) rust, Immitz artwork, beelden en teksten maakt en dus de originele maker van dat werk is.

Het auteursrecht of Copyrights verkrijgt Immitz, omdat het werk daar origineel genoeg voor is. Op alle foto’s, filmpjes, Artwork en teksten rust het auteursrecht. Omdat op het werk van Immitz auteursrecht rust, mag u het alleen gebruiken met toestemming van Immitz of wanneer u gebruik kunt maken van een uitzondering, zoals het citaatrecht met vermelding van Immitz. Gevallen van schending van het auteursrecht zullen door Immitz worden aangevochten.

E-MAIL DISCLAIMER

Onder elke proef en bestand E-mail

Wanneer u definitieve proeven of definitieve bestanden van ons ontvangt, gaan wij ervan uit dat u deze niet alleen op opmaak maar ook op eventuele tekstfouten controleert. De kleuren in het PDF of Jpeg-bestand zijn een benadering van de uiteindelijke originele drukkleur en hieruit kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Onderstaand een voorbeeld van de e-mail disclaimer:

Copyright © Immitz • De beelden ter proef of de definitieve beelden mogen niet gepubliceerd of vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van Immitz. • De beelden mogen alleen worden gebruikt voor het medium waarvoor deze zijn aangeschaft. • De content en teksten mogen alleen worden gebruikt voor het medium waarvoor deze zijn aangeschaft • De content en teksten mogen niet gepubliceerd of vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van Immitz.

BEELDRECHTEN

Vermeld op factuur specificatie

Omdat niet voor iedereen het begrip Copyright © Immitz duidelijk is, hebben wij besloten om op ieder factuur van Immitz de beeldrechten voor elke uiting te vermelden. Op deze manier zijn uw rechten gewaarborgd voor het gebruik, waarvoor u het beeld heeft afgenomen. De kosten voor het gebruik van het beeld onder Copyrights hangen af van het aantal kopieën en van het bereik. Print (offline) heeft een ander bereik dan digitaal (online). Een buitenbord in een winkelstraat heeft een ander bereik dan een straatposter in het dorp of aan de snelweg.

SCHENDING

Copyrights en Beeldrechten

Wanneer Immitz een schending van haar Copyrights constateert dan zal deze daar onmiddellijk actie tegen ondernemen. Tegelijkertijd zal Immitz een factuur, op basis van nacalculatie, voor deze schending toesturen. Wanneer een tweede voorval van schending Copyrights wordt geconstateerd zal Immitz per onmiddellijke ingang haar samenwerking met deze partij opzeggen.